خدمات ما

رویولوینگ

یکی دیگر از قسمت های به کار رفته در درب اتوماتیک ریولوینگ یا گردان ، سنسور می باشد که این سنسور ها دارای ویژگی هایی هستند.

ادامه مطلب
درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

روال باز شدن درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی بعد از تشخیص حرکت یا وزن توسط سنسور درب شیشه ای می باشد.

ادامه مطلب